Δημόσιος Τομέας

Αποτελεσματική παρακολούθηση έργων Δημοσίου Τομέα

Οι λύσεις της Relational για το δημόσιο τομέα καταργούν τις απομονωμένες «δεξαμενές» δεδομένων και διασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα είναι αξιόπιστα, έτοιμα προς χρήση και έγκαιρα. Οι λύσεις αυτές τυποποιούν την πληροφορία και τη διαχέουν σε οποιοδήποτε σύστημα, οργανισμό ή διεύθυνση και σε οποιαδήποτε μορφή. Διευκολύνουν τους κυβερνητικούς οργανισμούς στο να μοιράζονται πληροφορία και να βελτιώνουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία τους.

Με πρόσβαση σε ενοποιημένα δεδομένα, οι κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να προσδιορίσουν καλύτερα αν τα έργα και τα προγράμματά τους ανταποκρίνονται στους στόχους τους και να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματά τους, έτσι ώστε να αξιοποιούν τους προϋπολογισμούς τους στο έπακρο και να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο.