Τηλεπικοινωνίες

Βέλτιστη αξιοποίηση δεδομένων για τις Τηλεπικοινωνίες

Η «έκρηξη των δεδομένων» έχει αυξήσει τα κόστη δικτύων για τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών χωρίς να επιφέρει παράλληλα την ανάλογη αύξηση εσόδων. Η απελευθέρωση της πραγματικής αξίας που βρίσκεται «παγιδευμένη» μέσα στα δεδομένα έχει πλέον αναχθεί σε πολύ σημαντική προτεραιότητα. Για να μετατραπούν τα δεδομένα σε αξιόπιστη, διαχειρίσιμη και αυθεντική πληροφορία που οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών μπορούν να αξιοποιήσουν, τα δεδομένα πρέπει να συγκεντρωθούν από πολλαπλές πηγές έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών, ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής και εμπλουτισμένης εμπειρίας για τον πελάτη.

Χρησιμοποιώντας τέτοιες λύσεις, οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών μπορούν να αξιοποιήσουν στοιχεία κλήσεων και άλλα δεδομένα που προσφέρουν βαθύτερη γνώση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των τάσεων της αγοράς. Οι λύσεις της Relational για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών παρέχουν την ιδανική τεχνολογική υποδομή για τη διακίνηση, ενοποίηση και διαχείριση όλων των δεδομένων.

Σχετικά Προϊόντα

Επιτυχημένα έργα