Προϊόντα Relational

Στη διάρκεια της πορείας της, η Relational έχει χρησιμοποιήσει την εξειδίκευση και την εμπειρία της για την ανάπτυξη δικών της εξελιγμένων λύσεων λογισμικού, που αφορούν είτε στην μέγιστη αξιοποίηση των δεδομένων, είτε στον εμπλουτισμό της εμπειρίας του πελάτη είτε στη διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας της Διεύθυνσης Πληροφορικής.