Αντιπροσωπείες

Μέσω των συνεργασιών της με κορυφαίους προμηθευτές του εξωτερικού στους τομείς του Database Management, Βusiness Ιntelligence, Data Integration και Business Service Management, η Relational έχει συγκροτήσει ένα αξιόπιστο χαρτοφυλάκιο καινοτόμων λύσεων, οι οποίες προσθέτουν σημαντική εμπορική αξία στην κρίσιμη επιχειρηματική πληροφορία των επιχειρήσεων.