Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της Relational ενσωματώνουν την εμπειρία και την εξειδίκευσή της έτσι ώστε να βοηθούν τις επιχειρήσεις στην ταχύτερη δυνατή εφαρμογή καινοτόμων λύσεων. Παρέχουμε ένα ευρύ σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών – από την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών τεχνολογίας και την βοήθεια στην εγκατάσταση προϊόντων μέχρι την εκτέλεση συγκεκριμένων τεχνολογικών και αρχιτεκτονικών αξιολογήσεων για την υποστήριξη της διάχυσης της πληροφορίας σε όλο το εύρος της επιχείρησης.