Καταπολέμηση Απάτης

Αποτελεσματική διαχείριση του κύκλου ζωής της απάτης

Η Relational μέσα από την πολυετή παρουσία της στον χρηματοπιστωτικό χώρο, υποστηρίζει την προσπάθεια των πελατών της στην καταπολέμηση της απάτης. Η Relational διαθέτει τόσο την εμπειρία, όσο και την τεχνογνωσία και την τεχνική επάρκεια που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του κύκλου ζωής της απάτης.

Η τεχνολογία που έχουμε στην διάθεσή μας βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό στάδιο ωριμότητας καθώς επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, τόσο από δομημένες όσο και από αδόμητες πηγές πληροφοριών, σε πραγματικό χρόνο η με παρτίδες και με ταχύτητα ασύλληπτη πριν από μερικές δεκαετίες. Εάν προσθέσουμε τα “κοινωνικά δίκτυα” και τις δυνατότητες ανάλυσης που παρέχουν, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οργανωμένα κυκλώματα απάτης.

Η Relational, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την υλοποίηση τεχνολογιών anti-fraud, αποτρέπει καθοριστικά την αρνητική δημοσιότητα και την διάβρωση των σχέσεων ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με τους πελάτες και τους μετόχους του, που συνήθως συνοδεύουν την δημοσιοποίηση της δόλιας δραστηριότητας.