Ανάπτυξη Λογισμικού

Έμφαση σε τεχνικές intelligent data exploitation

Από το 1997 η Relational συμμετέχει ενεργά σε μεγάλο αριθμό έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση σε τεχνικές intelligent data exploitation που αφορούν στον ορισμό και την εφαρμογή αποδοτικών αλγόριθμων σε data representation.

Οι ομάδες μας ανταλλάσσουν τη συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση τους με άλλες Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές εταιρίες λογισμικού μέσω διεθνών συνεδρίων, σχετικών με τα παραπάνω θέματα.