Είσπραξη Οφειλών

Ολοκληρωμένη διαχείριση είσπραξης οφειλών

Η διαχείριση πιστοληπτικής πολιτικής αποτελεί κρίσιμη διαδικασία κατά την οποία απαιτείται αυστηρός έλεγχος, ακρίβεια και συντονισμός. Συχνά, οι εταιρείες δε διαθέτουν μηχανογραφικές λύσεις για τη διαχείριση των απαιτήσεων ή στηρίζονται στην περιορισμένη λειτουργικότητα που παρέχουν τα συστήματα λογιστικής παρακολούθησης. Ως αποτέλεσμα συχνά παρατηρούνται αύξηση των ημερών είσπραξης των απαιτήσεων, αδυναμία καταγραφής και ανάλυσης των αιτιών καθυστέρησης (π.χ. παράπονο ή διαφωνία πελάτη), χαμηλή παραγωγικότητα και δυσκολία στον εντοπισμό των λογαριασμών με το υψηλότερο ρίσκο, λόγω εμπειρικής διαχείρισης, αλλά και αδυναμία του ελέγχου διαδικασίας και της εικόνας ενεργειών για κάθε πελάτη καθώς και για το κόστος είσπραξης που του αναλογεί.

Η λύση μας για τη διαχείριση εισπράξεων οφειλών σας παρέχει άμεσα ζωτικής σημασίας πληροφορία.

Αυτοματοποιεί και εκσυγχρονίζει λειτουργίες εισπράξεων, διοίκησης και αναφορών, δίνοντάς σας τα αποτελέσματα που χρειάζεστε.

Τώρα μπορείτε να έχετε αυτόματη ενημέρωση του φακέλου του οφειλέτη, μία και μοναδική εικόνα του πελάτη, συνεπή και αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις εισπράξεις και πλήρες MIS για παραγωγή αναφορών.