Καταπολέμηση Απάτης

Αποτελεσματική Καταπολέμηση Απάτης

Η απάτη είναι ένα πρόβλημα που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αυξάνεται και τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις ιδιαίτερα στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο. Οι συνέπειες της δόλιας δραστηριότητας εις βάρος ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μπορούν να δημιουργήσουν μία αλυσίδα προβλημάτων και να επηρεάσουν τόσο την λειτουργία όσο και την νομική υπόσταση της επιχείρησης. Τομείς όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τραπεζικές συναλλαγές μέσα από το διαδίκτυο η ο κλάδος ατυχημάτων των ασφαλιστικών εταιρειών πλήττονται σε καθημερινή βάση από δόλιες δραστηριότητες προερχόμενες τόσο από το εσωτερικό του οργανισμού, όσο και από εξωγενείς παράγοντες. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εγκληματίες αξιοποιούν τις ελεγκτικές ατέλειες του οργανισμού και την υπάρχουσα τεχνολογία εφευρίσκοντας νέες τακτικές προκειμένου να παρακάμψουν τους μηχανισμούς εντοπισμού. Έτσι, είναι απαραίτητη η διαρκής αξιολόγηση και εξέλιξη των μεθόδων που καλούνται να αποτρέψουν και να αντιμετωπίσουν την εγκληματική δραστηριότητα, και οφείλει να εστιάσει στο σύνολο του κύκλου ζωής της διαχείρισης της απάτης, δηλαδή την Αποτροπή, την Πρόληψη, την Ανίχνευση, την Ελαχιστοποίηση, την Ανάλυση, την δημιουργία μίας Πολιτικής, την Έρευνα και τελικά την Δίωξη.

Η Relational μέσα από την πολυετή παρουσία της στον χρηματοπιστωτικό χώρο, υποστηρίζει την προσπάθεια των πελατών της στην καταπολέμηση της απάτης. Η Relational διαθέτει τόσο την εμπειρία, όσο και την τεχνογνωσία και την τεχνική επάρκεια που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του κύκλου ζωής της απάτης. Η τεχνολογία που έχουμε στην διάθεσή μας βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό στάδιο ωριμότητας καθώς επιτρέπει την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, τόσο από δομημένες όσο και από αδόμητες πηγές πληροφοριών, σε πραγματικό χρόνο η με παρτίδες και με ταχύτητα ασύλληπτη πριν από μερικές δεκαετίες. Εάν προσθέσουμε τα “κοινωνικά δίκτυα” και τις δυνατότητες ανάλυσης που παρέχουν, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οργανωμένα κυκλώματα απάτης. Η Relational, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την υλοποίηση τεχνολογιών anti-fraud, αποτρέπει καθοριστικά την αρνητική δημοσιότητα και την διάβρωση των σχέσεων ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με τους πελάτες και τους μετόχους του, που συνήθως συνοδεύουν την δημοσιοποίηση της δόλιας δραστηριότητας.