Οι επιχειρηματικές εφαρμογές της Relational έχουν βελτιώσει σημαντικά τις επιχειρησιακές μας διαδικασίες. Η agile προσέγγισή τους στην εκτέλεση και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία τους έχει καταστήσει την εφαρμογή των λύσεων τους ταχύτατη και εύκολη. Η μεγάλη τους προσπάθεια και η τάχιστη ανταπόκρισή τους σε υπηρεσίες υποστήριξης απέδειξαν ότι η επιλογή μας ήταν η σωστή.

Β2Kapital,