Ως συνεργάτης από τη σύλληψη του έργου (επιλογή το 2011), είχα άμεση ανάμειξη με το management και το Διοικητικό Συμβούλιο για σχεδόν πέντε έτη. Δεν έχω εντυπωσιαστεί ξανά τόσο στα πέντε χρόνια που εργάστηκα στην Ανατολική Αφρική με μια τόσο ισχυρή, ενεργητική και επαγγελματική ομάδα εργασίας.

PWC,