Η Relational A.E. ολοκλήρωσε την απορρόφηση της Cententia A.E.

Η εταιρεία Relational A.E. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Cententia Α.Ε. (www.cententia.com) - παρόχου της πλατφόρμας λογισμικού AroTRON™ Collections and Recoveries - κατόπιν συμφωνίας των μετόχων. Με την ενοποίηση ισχυροποιούνται τα μεγέθη του Ομίλου της Relational στο επίπεδο των προσφερόμενων λύσεων ενώ προστίθεται σημαντική κάθετη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων/οφειλών…
read more