Ποιότητα

Για άλλους είναι «ψιλά γράμματα». Για εμάς η ποιότητα είναι πολύ ψηλά.

Η ποιότητα αποτελεί το «διαβατήριο» για την επιτυχία.

Η Relational όχι απλώς δηλώνει, αλλά δεσμεύεται ως προς τη συμμόρφωση των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της σε προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις που πρέπει να εξασφαλίζονται από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της σχεδίασης, της ανάλυσης, του ελέγχου και της υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής, της εξυπηρέτησης των πελατών της, καθώς και κατά την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας τηρείται σε κάθε στάδιο, από κάθε εργαζόμενο της εταιρίας και αποτελεί το «διαβατήριο» για την είσοδό μας στη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και της ποιότητας της παραγόμενης εργασίας.