Διαχείριση Έργων

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων

Η προσωρινή φύση των έργων βρίσκεται σε διαρκή αντίθεση με τις καθημερινές λειτουργίες, οι οποίες από τη φύση τους χαρακτηρίζονται από επαναληψιμότητα και μονιμότητα.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης έργων της Relational αναλαμβάνουν το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διασφάλιση και τη διαχείριση των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που είναι συνδεδεμένοι με τα έργα και την προσθήκη αξίας στο τελικό αποτέλεσμα.

Η διαχείριση αυτών των δύο ξεχωριστών «κόσμων» απαιτεί συχνά διαφορετικές τεχνικές ικανότητες και στρατηγικές διαχείρισης. Η εμπειρία μας μέσα από μία πλειάδα σημαντικών έργων μέσα στα χρόνια, μας έχει εξοπλίσει με όλη την απαραίτητη εξειδίκευση.