Σε περιόδους στοχευμένων marketing campaigns, το i-Apply πέτυχε να δέχεται και να επεξεργάζεται πάνω από 13.000 αιτήσεις καταναλωτικών προϊόντων την ημέρα

Eurobank Serbia,